Tất tần tật về học tiếng Đức số đếm, số thứ tự cho người mới bắt đầu học

Khi học bất kỳ ngôn ngữ nào kể cả tiếng Đức, việc nắm vững cách viết và đọc, đếm số trong ngôn ngữ đó đều là kiến thức cơ bản, quan trọng mà người học cần lưu tâm. Vậy thì trong bài viết này hãy cùng mình học tiếng Đức số đếm nhé!

 

I. Số đếm - Die Zahlen


Số đếm là một kiến thức rất quan trọng khi học tiếng Đức 


1. Số đếm từ 1 đến 20

 

Số  Tiếng Đức Phiên âm IPA
1 eins [aɪ̯ns]
2 zwei [t͡svaɪ̯]
3 drei [dʁaɪ̯]
4 vier [fiːɐ̯]
5 fünf [fʏnf] hoặc [fʏɱf]
6 sechs [zɛks]
7 sieben [ˈziːbn̩] hoặc [ˈziːbm̩]
8 acht [axt]
9 neun [nɔɪ̯n]
10 zehn [t͡seːn]
11 elf [ɛlf]
12 zwölf [t͡svœlf]
13 dreizehn [ˈdʁaɪ̯t͡seːn]
14 vierzehn [ˈfɪʁt͡seːn]
15 fünfzehn [ˈfʏnft͡seːn] hoặc [ˈfʏmpft͡seːn]
16 sechzehn [ˈzɛçt͡seːn]
17 siebzehn [ˈziːpt͡seːn]
18 achtzehn [ˈaxt͡seːn]
19 neunzehn [ˈnɔɪ̯nt͡seːn]
20 zwanzig [ˈt͡svant͡sɪç]


Khi học các số trong khoảng từ 1 đến 20 có những lưu ý sau:

 

- Cách đọc các số 5 (fünf), 11 (elf), 12 (zwölf) vì đây là các số dễ nhầm, thường bị các bạn đọc sai.

 

- Bạn có thể nhớ cách đọc các số từ 13 đến 19 theo quy tắc: cách đọc số = cách đọc hàng đơn vị + cách đọc số 10

 

Ví dụ: 13 (dreizehn) = 3 (drei) + 10 (zehn); 17 (siebzehn) = 7 (sieben) + 10 (zehn)

 

Xem thêm >>>  Phương pháp học tiếng Đức hiệu quả cho trẻ em

 

2. Số tròn chục

 

Số Tiếng Đức Phiên âm IPA
20 zwanzig [ˈt͡svant͡sɪç]
30 dreißig [ˈdʁaɪ̯sɪç]
40 vierzig [ˈfɪʁt͡sɪç], [ˈfiʁt͡sɪk], theo kiểu Thụy Sĩ: [ˈfiːrt͡sɪɡ]
50 fünfzig [ˈfʏnft͡sɪç]
60 sechzig [ˈzɛçt͡sɪç] hoặc [ˈzɛçt͡sɪk]
70 siebzig [ˈziːpt͡sɪç] hoặc [ˈziːpt͡sɪk]
80 achtzig ˈaxt͡sɪç] hoặc [ˈaxt͡sɪk]
90 neunzig nɔɪ̯nt͡sɪç] hoặc [ˈnɔɪ̯nt͡sɪk]
100 hundert–einhundert [ˈhʊndɐt] – [ˈaɪ̯nˌhʊndɐt]


Khi học cách các số tròn chục từ 20 đến 100, bạn cần lưu ý cách viết và đọc các số 20 (zwanzig), 30 (dreißig), 60 (sechzig), 70 (siebzig) để tránh nhầm lẫn.

 

Xem thêm >>>  Cải thiện trí nhớ bằng phương pháp học tiếng Đức qua hình ảnh

 

3. Số không tròn chục từ 21 - 99

 

Với các số này trong khoảng này ta có các quy tắc như sau:

 

- Cách đọc các số có hai chữ số không tròn chục = cách đọc số hàng đơn vị + cách đọc hàng chục

 

- Trong trường hợp số hàng đơn vị là 1 (eins) phải bỏ chữ “s” khi ghép với cách đọc số hàng chục, ví dụ: 31 (einunddreißig), 41 (einundvierzig)

 

Một số số không tròn chục trong khoảng 21 - 99:

 

21 einundzwanzig
76 sechsundsiebzig
59 neunundfünfzig
84 vierundachtzig
67 siebenundsechzig
93 dreiundneunzig
37 siebenunddreißig

 

Xem thêm >>>  Tự học tiếng Đức sơ cấp cho người mới bắt đầu

 

4. Số tròn trăm

 

Số Tiếng Đức Phiên âm IPA
100 hundert [ˈhʊndɐt]
200 zweihundert [ˈt͡svaɪ̯ˌhʊndɐt]
300 dreihundert [ˈdʁaɪ̯ˌhʊndɐt]
400 vierhundert [ˈfiːɐ̯ˌhʊndɐt]
500 fünfhundert [ˈfʏnfˈhʊndɐt]
600 sechshundert [ˈziːbn̩.hʊndɐt] hoặc [ˈziːbm.hʊndɐt]
700 siebenhundert [ˈziːbn̩.hʊndɐt] hoặc [ˈziːbm.hʊndɐt]
800 achthundert [ˈaxtˌhʊndɐt] hoặc [ˌaxtˈhʊndɐt]
900 neunhundert [‘nɔɪ̯n.hʊndɐt]
1000 tausend – eintausend [ˈtaʊ̯zənt] – [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zənt]


Học các số tròn trăm khá đơn giản, bạn có thể nhớ theo quy tắc: số tròn trăm = số hàng trăm + “hundert”

 

Xem thêm >>>  Top 7 trung tâm du học Đức uy tín hiện nay

 

5. Số không tròn trăm từ 101 - 999

 

Quy tắc chung: số hàng trăm + số hàng đơn vị + “und” + số hàng chục

 

Một số ví dụ về cách đọc số không tròn trăm trong khoảng 101 - 999

 

232 zweihundertzweinundzwanzig
536 fünfhundertsechsunddreißig
159 hundertneunundfünfzig – hoặc là einhundertneunundfünfzig
784 siebenhundertvierundachtzig
391 dreihunderteinundneunzig
717 siebenhundertsiebzehn
333 dreihundertdreiunddreißig

 

Xem thêm >>>  Phương pháp tự học tiếng Đức hiệu quả cho người mới bắt đầu

 

6. Số từ hàng nghìn trở lên

 

1.000 (nghìn) tausend – eintausend [ˈtaʊ̯zənt] – [ˈaɪ̯nˌtaʊ̯zənt]
1.000.000 (triệu) eine Million,-en [mɪˈli̯oːn]
1.000.000.000 (tỷ) eine Milliarde,-n [mɪˈli̯aʁdə]
1.000.000.000.000 (nghìn tỷ) eine Billion,-en [ˈbɪljən]


Quy tắc chung: số hàng lớn nhất + số hàng lớn tiếp theo + … + số có 2 chữ số (Hàng nào không có thì bỏ qua không cần đọc)

 

Một số ví dụ về cách đọc số từ hàng nghìn trở lên:

 

1595 eintausendfünfhundertfünfundneunzig
2345 zweitausenddreihundertfünfundvierzig
12367 zwölftausenddreihundertsiebenundsechzig
23456 dreiundzwanzigtausendvierhundertsechsundfünfzig
29336 neunundzwanzigtausenddreihundertsechsunddreißig
751364 siebenhunderteinundfünfzigtausenddreihundertvierundsechzig
803003 achthundertdreitausenddrei

 

Xem thêm >>>  Bỏ túi kinh nghiệm du học nghề ở Đức


II. Số thứ tự - Die Ordnungszahlen
 

Die Ordnungszahlen - số thứ tự là khái niệm hay bị nhầm lẫn với số đếm nhưng thực ra hai khái niệm này khác nhau nhé. Số thứ tự thường được sử dụng để mô tả ngày tháng trong năm, thứ tự trong danh sách, thứ hạng kết quả trong một cuộc thi đấu,... Cũng như tiếng Anh, số thứ tự tiếng Đức tuy có mối liên hệ nhưng vẫn có những điểm khác so với số đếm. Cùng tìm hiểu những điểm khác biệt đó và học số thứ tự tiếng Đức trong phần này nào.

 

Số thứ tự được dùng trong diễn tả ngày tháng, thứ hạng,… và nhiều trường hợp khác

 

1. Số thứ tự từ 1 - 19

 

Quy tắc chung: Thêm đuôi -te vào số đếm (trường hợp số đếm kết thúc -t thì chỉ cần thêm -e).

 

Tuy nhiên có các trường hợp đặc biệt là các số thứ tự 1 (erste), 3 (dritte) không theo quy tắc chung bên trên.

 

1 der erste
2 der zweite
3 der dritte
4 der vierte
5 der fünfte
6 der sechste
7 der siebte
8 der achte
... ...
16 der sechzehnte
17 der siebzehnte
18 der achtzehnte
19 der neunzehnte

 

Xem thêm >>>  Những điều bạn cần biết trước khi du học Đức

 

2. Số thứ tự từ 20 trở lên

 

Quy tắc chung: thêm đuôi -ste vào sau số đếm.

 

20 der zwanzigste
21 der einundzwanzigste
30 der dreißigste
... ...

 

Như vậy khi học số thứ tự trong tiếng Đức, bạn cần nhớ một số quy tắc chính sau:

 

- Các số thứ tự từ 1 - 19 ta thêm đuôi -te vào sau số đếm tương ứng.

 

- Các số thứ tự từ 20 trở lên ta thêm đuôi -ste vào sau số đếm tương ứng.

 

- Có hai trường hợp đặc biệt là: số thứ tự 1 (erste) và 3 (dritte) không theo quy tắc chung, cần học thuộc.

 

- Có thể viết tắt bằng cách thêm dấu chấm “.” vào sau số đếm để phân biệt giữa số thứ tự và số đếm.

 

Ví dụ: “7.” sẽ được hiểu là thứ 7, số thứ tự 7 chứ không phải số 7

 

- Đuôi -te của số thứ tự sẽ biến đổi tùy thuộc theo giống số cách (kiến thức bạn sẽ nắm rõ khi học các bài sau).

 

- Đặc biệt, số thứ tự trong tiếng Đức được dùng để diễn tả ngày, tháng.

 

Ví dụ: ngày 02/09/1945 được diễn đạt theo cách “ngày thứ 2 của tháng thứ 9 năm 1945”

 

Xem thêm >>>  Du học Đức ngành nhà hàng khách sạn và cơ hội việc làm


Trên đây là bài viết về học tiếng Đức tất tần tật số đếm và số thứ tự chúng mình muốn chia sẻ đến những bạn mới bắt đầu học tiếng Đức, hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về kiến thức này. Nếu bạn muốn được tiếp cận thêm nhiều bài giảng khác hữu ích như trên, hãy đến với Decamy.com - trang web học tiếng Đức trực tuyến, chuyên luyện thi chứng chỉ tiếng Đức cho học viên trên toàn quốc để được học thử miễn phí và có những trải nghiệm tuyệt vời trong quá trình học tiếng Đức.

 

Ngoài ra, nếu bạn nào yêu thích văn hóa, con người nước Đức, có mong muốn được sinh sống và học tập tại đây thì cũng hãy nhanh tay liên hệ với Decamy để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhé!

 

Chúc các bạn học tốt!