Cùng hội cùng thuyền?

Wer war nicht schon einmal in einer schwierigen Lage? Gut, wenn man dann nicht alleine ist. Denn wenn die anderen dieselben Ziele und Interessen haben, findet man zusammen bestimmt eine Lösung.

Alex und Daniel haben nächste Woche eine wichtige Prüfung. Wenn sie diese Prüfung nicht bestehen, dürfen sie nicht weiter an der Universität bleiben. Und der Professor ist nicht sehr rücksichtsvoll: Er macht die Prüfungen gerne sehr schwer, damit viele Studenten sie nicht bestehen. Alex und Daniel sind deshalb sehr nervös, sie wollen die Prüfung unbedingt schaffen. „Sollen wir zusammen lernen?“, fragt Alex. „Besser nicht“, antwortet Daniel, „ich lerne lieber alleine. Dann kann ich mich besser konzentrieren.“ Aber Alex will nicht alleine lernen. Er sagt: „Lass uns zusammenarbeiten! Wir sitzen doch in einem Boot. Wir können bestimmt voneinander lernen.“ Daniel denkt nach. „Vielleicht hast du recht“, sagt er, „zu zweit sieht man mehr als allein.“ Und tatsächlich: Die beiden lernen viel voneinander. Hoffentlich reicht das auch für die Prüfung!

Ai mà chưa từng rơi vào một tình huống khó khăn? Nhưng mà vẫn sẽ ổn nếu ta không phải chống chọi với nó một mình. Bởi lẽ nếu người ta có chung mục tiêu và sở thích thì người ta có thể cùng nhau tìm ra giải pháp cho nó.

Alex và Daniel có một kì thi quan trọng vào tuần tới. Nếu họ không đậu kì thi này thì sẽ bị đuổi khỏi trường Đại Học. Và Giáo sư ở trường, thầy không hề dễ tính chút nào: Thầy luôn cho đề rất khó, để cho nhiều bạn sinh viên không thể qua được. Vì thế Alex và Daniel rất lo lắng, họ nhất định phải đỗ.

"Bọn mình học cùng nhau đi?", Alex nói. "Tốt hơn hết là không", Daniel trả lời, "Tôi thích học một mình hơn. Một mình thì tôi có thể tập trung được tốt hơn". Nhưng Alex lại không muốn học một mình. Cậu nói "Hãy học cùng nhau đi! Tôi với ông giờ ngồi chung một chiếc thuyền rồi (Wir sitzen doch in einem Boot). Chúng ta nên học hỏi lẫn nhau". Daniel suy nghĩ lại. "Có lẽ ông nói đúng", Daniel nói, "học hai mình vẫn tốt hơn là một mình". Và thực tế thì: Hai bạn đã học hỏi được rất nhiều từ người kia. Hi vọng chừng đó cũng đủ để hai bạn đi thi!!!

Ai mà chưa từng rơi vào một tình huống khó khăn? Nhưng mà vẫn sẽ ổn nếu ta không phải chống chọi với nó một mình. Bởi lẽ nếu người ta có chung mục tiêu và sở thích thì người ta có thể cùng nhau tìm ra giải pháp cho nó.

Alex và Daniel có một kì thi quan trọng vào tuần tới. Nếu họ không đậu kì thi này thì sẽ bị đuổi khỏi trường Đại Học. Và Giáo sư ở trường, thầy không hề dễ tính chút nào: Thầy luôn cho đề rất khó, để cho nhiều bạn sinh viên không thể qua được. Vì thế Alex và Daniel rất lo lắng, họ nhất định phải đỗ.

"Bọn mình học cùng nhau đi?", Alex nói. "Tốt hơn hết là không", Daniel trả lời, "Tôi thích học một mình hơn. Một mình thì tôi có thể tập trung được tốt hơn". Nhưng Alex lại không muốn học một mình. Cậu nói "Hãy học cùng nhau đi! Tôi với ông giờ ngồi chung một chiếc thuyền rồi (Wir sitzen doch in einem Boot). Chúng ta nên học hỏi lẫn nhau". Daniel suy nghĩ lại. "Có lẽ ông nói đúng", Daniel nói, "học hai mình vẫn tốt hơn là một mình". Và thực tế thì: Hai bạn đã học hỏi được rất nhiều từ người kia. Hi vọng chừng đó cũng đủ để hai bạn đi thi!!!