[27] 𝐂𝐎̛ 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐂𝐔𝐎̂́𝐈 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐏 𝐇𝐎̣𝐂 𝐓𝐀̣𝐈 Đ𝐔̛́𝐂 𝐍𝐀̆𝐌 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐃𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐇𝐎̣𝐂 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐒𝐀̆̃𝐍 𝐁𝟏 – 𝐇𝐎̛̣𝐏 Đ𝐎̂̀𝐍𝐆 𝐒𝐀̆̃𝐍, 𝐁𝐀𝐘 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐎̉𝐍𝐆 𝐕𝐀̂́𝐍

Duy nhất 10 chỉ tiêu du học đức ngành điều dưỡng đa khoa bay ngay dành cho học viên có sẵn B1 đủ 4 kỹ năng. Nhanh tay đăng ký dành những cơ hội cuối cùng đặt chân đến Đức năm 2022

𝐂𝐎̛ 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐂𝐔𝐎̂́𝐈 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐏 𝐇𝐎̣𝐂 𝐓𝐀̣𝐈 Đ𝐔̛́𝐂 𝐍𝐀̆𝐌 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐃𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐇𝐎̣𝐂 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐒𝐀̆̃𝐍 𝐁𝟏 – 𝐇𝐎̛̣𝐏 Đ𝐎̂̀𝐍𝐆 𝐒𝐀̆̃𝐍, 𝐁𝐀𝐘 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐎̉𝐍𝐆 𝐕𝐀̂́𝐍

  • Chương trình điều dưỡng đa khoa
  • Địa điểm: Dresden
  • Số lượng: 10
  • Lương nghề: 1100 – 1200 – 1330 eur/tháng
  • Thời gian nhập học: tháng 12/2022
  • ĐẶC BIỆT: Hợp đồng sẵn – bay ngay không phỏng vấn

ƯU ĐIỂM CỦA DU HỌC NGHỀ ĐỨC:

✅ Miễn phí học B2 tại Đức.

✅ Không xét học bạ (Phù hợp với các bạn học lực trung bình khá)

✅ Có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp: Có thể đi làm thêm kiếm thêm thu nhập (10 tiếng/tuần). Thời gian học + đi thực tập là 8 tiếng/ngày, nghỉ cuối tuần.

✅ Cơ hội định cư cao: Sau 5 năm làm việc tại Đức có quyền nộp hồ sơ định cư, sau đó được bảo lãnh người nhà sang.

✅ Bằng cấp nền giáo dục hàng đầu thế giới.

Liên hệ ngay 0963.041.210 - 0934.143.128 để được hỗ trợ thông tin.